Ana Sayfa

TÜDAY ne zaman kuruldu?

Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve demokratikleşme sorunlarını bir veri olarak kabul eden TÜDAY, 13 Mayıs 1989’da yurtdışında yaşayan Türkiyeli demokrasi ve insan hakları savunucularınca kuruldu. Kamuoyunca tanınan birçok aydın, yazar ve sanatçı da TÜDAY ´ın kuruluşuna kurucu ve destekleyici olarak katıldı.

TÜDAY`ın Amaçları

TÜDAY, tüzüğünde de açıkça belirtilen su amaçlar doğrultusunda çalışmalarını yürütür:

Türkiye ve Almanya`daki insan hakları ve demokrasi için yürütülen mücadelede ile dayanışma içinde olmak.

Türkiye`de ve Almanya`daki her türlü insan hakları ihlallerine karşı etnik köken, dil, din, cinsiyet ve görüş ayrımı gazetmeksizin karşı çıkmak.

Türkiye`de ve Almanya`daki insan hakları ve demokrasi sorunlanın bilinmesi ve kavranması için kamuoyu çalışması yürütmek.

Almanya`da yaşayan Türkiye/Anadolu kökenli göçmenlerin insan haklan ve demokrasi kapsamımdaki sorunlanyla ilgilenerek, göçmenlerle Alman Toplumu`nun birbirlerini kabul ve karşılıklı saygı temelinde birlikte yaşamasına katkıda bulunmak.

Yurtdışında bulunan Türkiye`li/Anadolu`lu göçmenlerin Türkiye rejiminden kaznaklanan insan haklarıyla ilgili sorunların çözümü için uğraş göstermek.

İnsan hakları sorununun kavranması için etkinlik ve duyarlılık içinde olmak ve yürüttüğü çalışmalarla halklar arasında yakınlaşma ve dostluğu güçlendirmek.

TÜDAY`ın Genel Çalışma Anlayışı

TUDAY çalışmalarını su anlayışa bağlı kalarak yürütür:

Tüm organlarda demokrasiyi uygular: kararların alınmasında azınlığın çoğunluğa uyması anlayışını benimser.

Kendi çalışma alanına özgü bir kuruluş olmaya özen gösterir; çalışmalarını o alanla sınırlar.

Çalışmalarını uzun süreli ve kalıcı perspektifle ele alır.

Bağımsız ve partiler üstü bir politika izler.

Amaçları doğrultusunda etkinlik gösteren kişi ve kuruluşlarla, ayrım gözetmeksizin dayanışma içinde olur insan hak ve ihlalleri konusunda, etnik köken, dil. din ve görüş ayrımı gözetmez.

Kollektiv bir anlayışla çalışmaların yürütürken, çalışanlarının kararlara katılımına özen gösterir.

TÜDAY`ın etkinlikleri

TÜDAY, toplantılar, gösteriler, kampanyalar, insan hakları günleri ve haftalar düzenler. Bu etkinliklerinde, öncelikle Türkiye ve Almanya‘daki demokrasi güçlerine destek sağlamak, demokrasi sorunlarını kamuoyuna yansıtmak ve insan haklan ihlallerini protesto etmek amacı gözetirken, konuyla ilgili eğitici, aydınlatıcı çalışmalara da önem verir.